Kinesitherapie

Kinesitherapie voor kinderen

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en zijn eigen manier, maar bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling echter niet zo vanzelfsprekend. Deze ontwikkeling baseert zich op het bereiken van de motorische mijlpalen zoals omrollen, kruipen, tot zit komen, staan en stappen.

Ontwikkelingsstimulatie

Indien er zich een vertraging of afwijking voordoet, kan kinesitherapeutische begeleiding nodig zijn om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het kind op een speelse manier gestimuleerd om deze motorische mijlpalen te bereiken. Ook krijgen de ouders heel wat tips en oefeningen meer naar huis om ook thuis te kunnen blijven oefenen.

Voor wie?

Baby’s waarbij ontwikkelingsstimulatie van nut kan zijn:

 • Motorische achterstand: niet komen tot omrollen, kruipen, zitten, staan en stappen, …
 • Assymetrie met voorkeurshouding
 • Afwijkende bewegingsvormen: poepschuiven, tenenlopen, …
 • Orthopedische afwijkingen: klompvoetjes, torticollis, …
 • Prematuren

Tarief

Nathalie is gedeconventioneerd en vraagt per behandeling van 30 minuten een tarief van 35 euro. Met voorschrift wordt hiervoor een terugbetaling voorzien door het ziekenfonds.

Cato is geconventioneerd en vraagt per behandeling het tarief dat officieel is vastgelegd door het RIZIV. Deze tarieven wisselen vaak afhankelijk van de diagnostiek. Meer info bij onze therapeuten.

Groepslessen kleuterturnen

Doorlopend zijn er ook groepslessen voor kinderen. Meer info? Klik hier

Onze kinesistes

 • Cato Philips

  Kinesitherapeute

  Gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulatie en psychomotoriek bij het jonge kind.

  Geconventioneerd

 • Nathalie Rumes

  Kinesitherapeute

  Gespecialiseerd in pre- en postnatale kinesitherapie en ontwikkelingsstimulatie bij het jonge kind.

  Ze schoolt zich regelmatig bij om begeleiding te doen van vrouwen voor- tijdens- en na hun zwangerschap en daarbovenop de begeleiding van de motorische mijlpalen van het jonge kind.

  Gedeconventioneerd

Openingstijden

Wij zijn enkel open op afspraak. Online afspraken maken is voorlopig nog niet mogelijk, maar neem gerust contact op telefonisch of via mail!